Algemene Voorwaarden Drumschool Beat The Drums

Inschrijving/uitschrijving

Vanaf de eerste betaling is de leerling automatisch ingeschreven en zijn de algemene voorwaarden geaccepteerd. De doorlopende lessen worden stilzwijgend verlengd tot opzegging van de leerling. Opzeggen kan schriftelijk of via e-mail. Er wordt een wettelijke opzegtermijn van 1 maand gehanteerd.

Algemeen 

Bij ziekte of verzuim van de docent worden de lessen vervangen door een andere daartoe geschikte docent of de lessen worden in samenspraak met de leerling op een ander tijdstip vervangen. In het geval dat bovengenoemde niet mogelijk blijkt te zijn wordt het lesgeld gerestitueerd. Bij ziekte of verzuim van de leerling worden de lessen niet ingehaald.

Drumschool Beat the drums is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van eigendommen van de leerling. Tevens is de drumschool niet aansprakelijk voor ongelukken of letsel. Deelnemen is geheel op eigen risico.

Drumschool Beat the drums biedt tijdens de lessen het gebruik en de mogelijkheid aan voor gehoorbescherming. Het is de verantwoordelijkheid van de leerling om hier wel of geen gebruik van te maken. Drumschool Beat the drums is niet verantwoordelijk voor gehoorbeschadiging.

Betalingen

De betalingen worden uitsluitend maandelijks voldaan middels automatisch incasso. Leerlingen onder de 21 jaar oud zijn vrijgesteld van BTW en betalen een lager tarief dan leerlingen boven de 21 jaar oud. Het lesgeld wordt berekend aan de hand van leeftijd en lesduur. Het bedrag is berekend op een jaarprijs en kan worden voldaan over 12 maanden. Mocht men dit in andere termijnen willen betalen kan dat. Door gebruik te maken van een jaarprijs kunnen leerlingen op elk gewenst moment van het jaar beginnen en hoeft er qua kosten geen rekening gehouden te worden met de schoolvakanties. 

Gegevens Drumschool Beat The Drums

Naam: Drumschool Beat the Drums
KvK-nummer: 62400177
BTW-nummer: NL191855650B01
Rekeningnummer: NL46INGB0006742147

Vakanties 2016/2017

Kerstvakantie 24 dec 2016 t/m 8 jan 2017 (week 52 t/m 1)
Voorjaarsvakantie 18 feb t/m 26 feb 2017 (week 8)
Koningsdag 27 apr 2017 (week 17)
Meivakantie 22 t/m 30 apr 2017 (week 17)
Hemelvaart 25 mei 2017 (week 21)
Zomervakantie 22 jul t/m 3 sept 2017 (week 30 t/m 35)
Herfstvakantie 21 okt t/m 29 okt 2017 (week 43)
Kerstvakantie 23 dec 2017 t/m 7 jan 2018 (week 52 t/m 1)